Bộ môn Khoa học Xã hội

A. GIỚI THIỆU

Việt Nam đang trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế, do đo nhu cầu về nguồn nhân lực thuộc các ngành về xã hội học rất lớn, mở ra triển vọng lớn cho lĩnh vực khoa học này. Bộ môn được giao nhiệm vụ nhập khẩu, liên kết đào tạo các chuyên ngành như Việt Nam học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng. 

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn là những nhà khoa học xã hội thuộc Đại học Thái Nguyên, Viện chính sách và chiến lược, các chính khách trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy như Hoa kỳ, Thái lan, Hàn quốc.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Cử nhân Quan hệ Quốc tế

- Cử nhân Quản lý hành chính công

- Cử nhân luật Quốc tế

- Tiếng Việt cho người nước ngoài.

C. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Cử nhân thương mại quốc tế

- Luật kinh tế quốc tế

- Ứng dụng mỹ thuật trong công nghiệp

D. DANH SÁCH CÁN BỘ

E. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Bộ môn Khoa học Xã hội – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên –Việt Nam
Điện thoại: 02803.549.188
Email: khxh@istnu.edu.vn; website: www.istnu.edu.vn/khxh