Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

xe tải veam 3t5tu lanh gia retúi ngủ phượt

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động

VỀ VIỆC NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC HỌC PHẦN XIN VẮNG PHÉP

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Đề nghị sinh viên các lớp đại học hệ chính quy đã nộp hồ sơ xin vắng thi trong các học kỳ trước (từ Học kỳ II năm học 2013-2014 đến Học kỳ I năm học 2014-2015) và đã được duyệt khẩn trương nộp Đơn đăng ký dự thi các học phần xin vắng phép vào đợt thi Học kỳ II năm học 2014-2015 về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Hạn cuối là Thứ tư, ngày 08/04/2015.KẾ HOẠCH XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

THÔNG BÁO

Kế hoạch xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ II năm học 2014-2015

Nhà trường thông báo kế hoạch xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2014 - 2015. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng được xét trợ cấp xã hội

Theo Thông tư số 53/1998/TT-LT/BGD & ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của Liên bộ GDĐT, BTC, BLĐTBXH (Sinh viên xem chi tiết tại địa chỉ http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác sinh viên – Văn bản pháp quy).

II. Quy trình giải quyết

Bước 1: Sinh viên lấy mẫu Đơn xin trợ cấp xã hội tại địa chỉ: http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác sinh viên - Biểu mẫu.

Bước 2: Sinh viên nộp Đơn và hồ sơ (theo hướng dẫn) tại Phòng Công tác SV trước ngày 11/04/2015 (Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần).

Bước 3: Ngày 17/04/2015, sinh viên xem danh sách được xét trợ cấp xã hội tại bảng tin hoặc địa chỉ: http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác SVThông tin sinh viên và nhận tiền trợ cấp xã hội tại tài khoản cá nhân sau thời gian trên.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng!


 

V/V ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Các khoa trong Trường; - Sinh viên các lớp Hệ chính quy. Theo các Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 như sau:

Bước 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Từ ngày 16/04 đến ngày 25/04/2015: Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://daotao.due.udn.vn.

- Đối với sinh viên khóa 35K trở về trước: Sinh viên được đăng ký thực tập tốt nghiệp khi còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp và không nợ quá 8 tín chỉ tại thời điểm đăng ký thực tập.

- Đối với sinh viên khóa 36, 37, 38K: Sinh viên lựa chọn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện sau:

* Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: + Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp. + Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,0 trở lên tại thời điểm đăng ký. + Đã học hoặc đã đăng ký học (trong học kỳ 2 năm học 2014-2015) học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học.

* Điều kiện đăng ký Báo cáo Thực tập tốt nghiệp: + Còn tối đa 4 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.

Bước 2.THAM GIA BUỔI PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Từ ngày 23/05 đến ngày 27/05/2015: Các Khoa thông báo thời gian tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực tập, sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các yêu cầu và tiêu thức xét chọn của Khoa đối với việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với từng khóa.

Bước 3. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU Từ ngày 01/06 đến ngày 06/06/2015: Theo thông báo cụ thể về thời gian của các Khoa, sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp.

Bước 4. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sau khi sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, đại diện các Khoa (Bộ môn) đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để xét duyệt sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp (số lượng không quá 10% tổng số sinh viên đăng ký thực tập tại thời điểm trên và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn của Khoa (Bộ môn) quy định (nếu có)). Từ ngày 09/06 đến ngày 13/06/2015: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp phải đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Bước 5. ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG Những sinh viên không được xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để đăng ký học bổ sung (tối đa 2 học phần, 6 tín chỉ) nếu cần. Thời gian đăng ký học bổ sung sẽ được thông báo cụ thể sau.

Bước 6. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP Sinh viên liên hệ được đơn vị thực tập phải đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để cập nhật tên đơn vị thực tập trước ngày 10/08/2015.

Bước 7. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN Những sinh viên có yêu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết. Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai. Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy nghiên cứu kỹ Quy định đăng ký học trong kỳ thực tập tốt nghiệp và thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng !


 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ÔN THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy trong Trường.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế tăng cường các kỹ năng tiếng Anh (nghe, đọc và viết) để đạt kết quả tốt nhất trong các đợt thi tiếng Anh chuẩn đầu ra, Trường Đại học Kinh tế dự kiến tổ chức các khóa ôn thi tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra của Trường. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất tiên tiến, chương trình ôn tập sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhằm đạt kết qua thi tốt nhất. Sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia khóa ôn thi và tuân thủ các quy định của khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra. Nội dung cụ thể như sau:

I. Quy trình kiểm tra tiếng Anh trên mạng Elearning

Sinh viên truy cập vào hệ thống Elearning qua trang web Elearning của Nhà trường tại địa chỉ: http://elearning.due.edu.vn sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của mình. Mật khẩu để tham gia vào mục kiểm tra tiếng Anh là dhkt.

Sinh viên thực hiện kiểm tra tiếng Anh trên hệ thống Elearning tối đa 2 lần và lấy kết quả cao nhất để làm cơ sở đăng ký tham gia khóa thi tiếng Anh chuẩn đầu ra.

Những sinh viên đạt 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh do trường Đại học kinh tế tổ chức. Sinh viên đủ điều kiện tiến hành đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh trực tuyến qua trang web Phòng Đào tạo của Nhà trường ở địa chỉ: http://daotao.due.edu.vn.

II. Quy trình đăng ký tham gia lớp ôn thi tiếng Anh

Kiểm tra năng lực tiếng Anh: Căn cứ vào kế hoạch từng đợt ôn thi tiếng Anh

Đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh: Sinh viên thực hiện đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tuyến sử dụng tài khoản của mình.

Nộp lệ phí:

Sinh viên phải nộp lệ phí đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh qua tài khoản theo kế hoạch của từng đợt ôn thi tiếng Anh. Nếu nộp lệ phí sau ngày quy định nộp lệ phí cho từng đợt ôn thi tiếng Anh, sinh viên không được tham gia khóa học ôn thi tiếng Anh đợt đó.

Lệ phí tham gia khóa ôn thi tiếng Anh: 400.000 đồng

III. Kế hoạch tổ chức ôn thi tiếng Anh đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thời gian kiểm tra năng lực tiếng Anh: Ngày 14 đến ngày 15 tháng 04 năm 2015 trên mạng Elearning.

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí ôn thi tiếng Anh: Ngày 16 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015

Thời gian ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra từ 21/04 đến 07/05 năm 2015, cụ thể:

Buổi

Ngày

Số tiết

Thời gian học

Phòng học

Ghi chú

Sáng

Tối

1

21/04/2015

4

X

Sẽ thông báo sau

Khai giảng

2

22/04/2015

4

X

3

23/04/2015

4

 

X

4

24/04/2015

4

X

5

04/05/2015

4

X

6

05/05/2015

4

 

X

7

06/05/2015

4

X

8

07/05/2015

4

X

Ghi chú: Mỗi tiết học:  50 phút

Buổi sáng bắt đầu từ lúc 7:30

Buổi tối bắt đầu từ lúc 18:00

Trân trọng!


 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2014-2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Hướng đến hội thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nối thông báo số 2 của Nhà trường (số 349/TB-ĐHKT ngày 19/11/2014) về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng;

Nhà trường đề nghị các khoa có đào tạo chương trình chất lượng cao (Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kế toán) và các giảng viên trong Khoa truyền thông cho tất cả sinh viên 37K-CLC biết để đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu đính kèm). Các Khoa tập hợp danh sách và phiếu đăng ký, gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 12h ngày 17/04/2015 (thứ sáu).

Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên lạc với Phòng Khoa học & HTQT (Chuyên viên Dương Quỳnh Anh, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 0511-395.42.43).

Vì sự thành công chung của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 của Nhà trường và thực hiện cam kết của Nhà trường đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, đề nghị các Khoa cùng hợp tác và hoàn thành đúng thời hạn.

Chi tiết xem tại file đính kèm TB về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2014-2015.pdf


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 206

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay847
mod_vvisit_counterHôm qua470
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác