Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

xe tải veam 3t5tu lanh gia retúi ngủ phượt

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỂM THI NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Kính gửi: Sinh viên tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế.

 

Nhà trường công bố điểm kỳ thi chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế, thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015, để xem điểm thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhận truy cập vào trang web http://daotao.due.udn.vn, vào mục chính quy -> tra cứu điểm thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra.

 

Chúc các bạn may mắn.DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Thực hiện công văn số 862/BGDĐT – KHCNMT ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch KH&CN năm 2016;

 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng gửi 18 đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp Bộ năm 2016 do các cán bộ, giảng viên thuộc Trường thực hiện, danh sách như sau:

TT

Tên đề tài

 

Sự biến đổi giá trị văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may khu vực miền Trung

Phát triển mô hình liên kết các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh

Mô hình liên kết trong giáo dục-đào tạo – Giải pháp gia tăng chất lượng giáo dục đại học và sau đại học – Tình huống cho các Đại học Vùng tại Miền Trung

Đánh giá ảnh hưởng của quản trị công ty (corporate governance) đến sai phạm báo cáo tài chính của của công ty niêm yết và giải pháp ngăn ngừa, hạn chế sai phạm.

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam

Xây dựng khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp ở khu vực duyên hải MiềnTrung

Nghiên cứu tác động khủng hoảng tài chính đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam

Lựa chọn của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng mở rộng hay tiêm chủng trả tiền – Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiệu ứng của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu trong ngành bán lẻ

Phát triển hệ thống mạng lưới cung ứng tạo lập giá trị đối với điểm đến du lịch Đà nẵng

Nghiên cứu mô hình hợp tác trong kênh phân phối - Ứng dụng giải pháp marketing tại điểm bán trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói

Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến Hội An- sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam.

Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đánh giá tác động của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển ngành chế biến, chế tạo ở khu vực miền Trung từ năm 2007-2013

 

Nghiên cứu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Tác động của đầu tư công tới đầu tư của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế Miền trung – Tây Nguyên


 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2016- THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Căn cứ vào quyết định số 1850/ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc ĐHĐN ngày 15/04/2015 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 với các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý: Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn: thuyết minh đề tài, thuyết minh tiềm lực khoa học, công văn đề nghị của Đơn vị

- Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h ngày 04/05/2015 Ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường

Danh mục 26 đề tài xem tại link: https://www.mediafire.com/?3pbh5ei6x9wvu3s

 


 

V/V ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

THÔNG BÁO

V/v đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

học kỳ 1, năm học 2014 - 2015

Kính gửi:        - Sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy.

Hiện nay, Nhà trường đã công bố điểm thi kết thúc học phần của hầu hết các học phần và dự kiến sẽ công bố điểm của tất cả học phần trong học kỳ 1, năm học 2014-2015 trước ngày 20/01/2015.

Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức để sinh viên đăng ký phúc khảo điểm. Sinh viên kiểm tra kĩ điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2014-2015. Nếu có yêu cầu phúc khảo, sinh viên thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến từ ngày 19/01/2015 đến hết ngày 22/01/2015 theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào trang http://daotao.due.edu.vn, chọn mục Phúc khảo điểm thi.

Bước 2. Chọn các học phần đề nghị phúc khảo điểm trong danh mục các học phần đăng ký học trong học kỳ 1, năm học 2014-2015.

Bước 3. Hệ thống sẽ hiện ra các học phần đề nghị phúc khảo và tổng lệ phí phúc khảo. Sinh viên thực hiện điều chỉnh hoặc bổ sung các học phần đề nghị phúc khảo (nếu cần).

Bước 4. Hệ thống thông báo lại danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm và tổng lệ phí phúc khảo. Sinh viên thực hiện xác nhận danh sách này và hoàn tất việc đăng ký phúc khảo.

Lưu ý:

- Việc sinh viên thực hiện đăng ký và xác nhận đăng ký phúc khảo trên hệ thống quản lý đào tạo là đề nghị chính thức. Sinh viên không cần in và gửi đơn cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tổng lệ phí phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2014-2015 sẽ được tính vào học phí của học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Riêng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015, thực hiện nộp lệ phí phúc khảo cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trước ngày 22/1/2015.

Kết quả phúc khảo điểm sẽ công bố cho sinh viên chậm nhất ngày 13/2/2014.

Đề nghị sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy đọc kỹ thông báo và thực hiện đăng ký phúc khảo điểm theo đúng nội dung thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                         TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VT, phòng KT và ĐBCLGD.

ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh


 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2014 - 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học học kỳ hè năm học 2014-2015)


Kính gửi:     - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy một số học phần trong học kỳ hè (thời khóa biểu dự kiến ở file đính kèm) thời gian từ tuần 44 đến tuần 51 (từ ngày 15/06/2015 đến hết ngày 09/08/2015). Sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ hè thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:


- Từ 17h ngày 22/04/2015 - 24h ngày 24/04/2015: Đăng ký học tại trang Web đào tạo của Trường.

- Từ ngày 01/05/2015 - 10/05/2015: Nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.

- Ngày 10/06/2015: Xem danh sách và thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần trong hè tại trang Web của Trường.

Lưu ý:

- Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2014-2015.

- Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được phép rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trước 24h00 ngày 09/06/2015.


Trân trọng.


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 4 trong tổng số 206

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay804
mod_vvisit_counterHôm qua470
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác