Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

xe tải veam 3t5tu lanh gia retúi ngủ phượt

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức sự kiện

TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐỢT I HỌC KỲ 1/2014-2015)

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 18 Tháng 5 2016

TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐỢT I HỌC KỲ I/2014-2015)

Nhằm công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường tổ chức thi ngoại ngữ Tiếng Anh theo kế hoạch như sau:

* Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên hệ chính quy có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế, ưu tiên những sinh viên sắp tốt nghiệp và sinh viên đăng ký sớm.

* Thời gian thi7h00 Chủ nhậtngày 12 tháng 10 năm 2014.

* Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký

Từ ngày 02/10/2014 đến ngày 07/10/2014, sinh viên truy cập vào trang web của Phòng Đào tạo tại địa chỉ http://daotao.due.edu.vn, dùng user và password để đăng nhập, vào mục Đăng ký thi Ngoại ngữ để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 2: Nộp lệ phí

Sau khi tiến hành đăng ký tại trang web, sinh viên nộp lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận qua thẻ sinh viên (Ngân hàng Đông Á) trong ngày 08/10/2014.

  • Lệ phí thi: 80.000 đồng/sinh viên.

  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (nếu sinh viên có đăng ký): 20.000 đồng/sinh viên.

Bước 3: Nộp ảnh

Sinh viên nộp 1 ảnh (3x4) để làm hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo trong ngày thứ năm (09/10/2014).

Yêu cầu đăng ký dự thi đạt chuẩn ngoại ngữ của sinh viên chỉ được chấp nhận sau khi nộp lệ phí và ảnh, nếu sinh viên không nộp đúng hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký.

Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên hệ chính quy được biết để thực hiện thông báo.

 

Trân trọng!


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA CÔNG DÂN VÀ GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT.

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 18 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 220 /TB-ĐHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của công dân


và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt

Kính gửi:  - Trưởng các khoa trong trường; 

- Toàn thể sinh viên hệ chính quy Trường ĐHKT.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký Nghĩa vụ quân sự, Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP - BGDĐT của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số13/2013TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/ 2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 23/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thực hiện đúng các quy định pháp luật, Nhà trường thông báo cho toàn thể nam sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường khẩn trương nộp cho Phòng Công tác sinh viên, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự quận (huyện) cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự phường (xã) cấp.

Thời gian:

- Đối với sinh viên có đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng nộp cho lớp trưởng trước ngày 11-10-2014. Lớp trưởng tập hợp và nộp cho Phòng CTSV (Cô Hằng) trước ngày 12-10-2014.

- Đối với sinh viên có đăng ký hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác nộp cho lớp trưởng trước ngày 20-10-2014. Lớp trưởng tập hợp và nộp cho Phòng CTSV (Cô Hằng) trước ngày 21-10-2014.

Sinh viên không nộp các giấy tờ trên sẽ chịu hình thức kỷ luật của Nhà trường.

Nhà trường đề nghị các khoa thông báo đến toàn thể nam sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định.

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG CTSV

- Như trên;                                                                        (đã ký)

- Lưu VP, CTSV.

ThS. Phan Kim Tuấn


 

TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐỢT II HỌC KỲ 1/2014-2015)

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 18 Tháng 5 2016

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐỢT II HỌC KỲ 1/2014-2015)

Nhằm công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường tổ chức thi ngoại ngữ Tiếng Anh theo kế hoạch như sau:

* Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên hệ chính quy có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế, ưu tiên những sinh viên sắp tốt nghiệp và sinh viên đăng ký sớm.

* Thời gian thi7h00 Chủ nhậtngày 09 tháng 11 năm 2014.

* Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký

Từ ngày 29/10/2014 đến ngày 05/11/2014, sinh viên truy cập vào trang web của Phòng Đào tạo tại địa chỉ http://daotao.due.edu.vn, dùng user và password để đăng nhập, vào mục Đăng ký thi Ngoại ngữ để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 2: Nộp lệ phí

Sau khi tiến hành đăng ký tại trang web, sinh viên nộp lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận qua thẻ sinh viên (Ngân hàng Đông Á) trong ngày 05/11/2014.

  • Lệ phí thi: 80.000 đồng/sinh viên.
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (nếu sinh viên có đăng ký): 20.000 đồng/sinh viên.

Bước 3: Nộp ảnh

Sinh viên nộp 1 ảnh (3x4) để làm hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo trong ngày thứ năm (06/11/2014).

Yêu cầu đăng ký dự thi đạt chuẩn ngoại ngữ của sinh viên chỉ được chấp nhận sau khi nộp lệ phí và ảnh, nếu sinh viên không nộp đúng hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký.

Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên hệ chính quy được biết để thực hiện thông báo.

Trân trọng!


 

HỌC BỔNG CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP NĂM 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 18 Tháng 5 2016

Bourses d’Excellence de l’Ambassade de France au Vietnam

Programme de Bourses d’Excellence de l’Ambassade de France au Vietnam. Appel à candidatures 2015.

Dans le cadre de son programme de bourses d’Excellence, l’Ambassade de France au Vietnam invite les étudiants vietnamiens qui souhaitent suivre une formation dans les universités ou grandes écoles françaises, aux niveaux master 2 ou doctorat, à faire acte de candidature.

Les domaines d’études sont :

 les sciences fondamentales

 les sciences de l’ingénieur

 l’économie, la gestion et le management

 le droit.

La bourse est attribuée pour une durée de :

 dix mois pour un master 2

 trente-six mois pour un doctorat.

La sélection des candidats est effectuée, dans un premier temps sur la base des dossiers et dans un deuxième temps lors d’un entretien pour les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés.

Calendrier :

Date limite de réception des dossiers  : 9 janvier 2015

Entretien des candidats présélectionnés sur dossier  : courant mars 2015

Annonce des résultats  : fin avril 2015

Le règlement du programme de bourses d’excellence et le formulaire de candidature peuvent être téléchargés sur le site : www.ambafrance-vn.org

 

Link : http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/actualites-regionales/bourses-dexcellence-ambassade-france-au-vn/


 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC GIỜ KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 18 Tháng 5 2016

Căn cứ để tính định mức giờ khoa học của giảng viên Trường Đại học Kinh tế

- Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với Giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương
- Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo quyết định số 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/1/2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng
- Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo quyết định số ngày 01/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 5 trong tổng số 122

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay783
mod_vvisit_counterHôm qua470
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác